Reservoarpennan � Om sidan

Linje
Information om sidan
 
Det finns �tskilliga Internetsidor om reservoarpennor p� engelska och andra spr�k, men jag har inte kunnat hitta n�gon p� svenska. De flesta av dessa sidor beskriver reservoarpennans historia utifr�n olika pennfabrikanters utveckling. Jag har valt att belysa reservoarpennans utveckling under 1900-talet genom att beskriva de viktigaste fyllningssystemen och hur pennans design har f�r�ndrats.
Dessutom finns artiklar om specifika pennor och annat som r�r anv�ndandet, produktionen och hantering av �ldre reservoarpennor. Jag kommer f�rhoppningsvis att kunna ut�ka antalet artiklar kontinuerligt.

Den h�r sidan �r ekonomiskt obunden och jag driver den helt ideellt.

Klicka p� bilden!


Bilder: De bilder som ser ut som ovanst�ende bild �r alla scannade i samma skala (g�ller ej bilder d�r det famg�r att n�gon annan har r�ttigheterna). Det �r allts� m�jligt att j�mf�ra storleken p� pennorna. F�r att m�ta den verkliga storleken s� finns det en tumstock inlagd.
Den kommer man �t genom att klicka p� en m�tbar bild, n�sta g�ng man klickar p� en m�tbar bild f�rsvinner den.


Kodning: Den h�r websidan �r kodad enligt "HTML 4.01 Strict", definierad av W3C.
Den st�der olika textstorlekar, g� in under "Visa" och v�lj textstorlek.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!
The World Wide Web Consortium (W3C)
W3C Validators

Olle Hjort, Stockholm 2004.


Reservoarpennan � Om sidan

Linje

Copyright � 2004 - 2016, Olle Hjort (www.hjort.it)