Reservoarpennan Fyllningssystem � Design � Pennsamlande

Linje
Design
 

Inledning, de �ldsta reservoarpennorna

 

F�r att man ska kunna massproducera en reservoarpenna s� m�ste n�gra f�ruts�ttningar vara uppfyllda:
Spetsen ska inte n�tas ner n�r man skriver och inte korrodera av syrorna i bl�cket.
Till kroppen beh�ver man ett billigt och l�ttarbetat material, som inte p�verkas negativt av bl�cket.
Under slutet av 1800-talet kunde man tillverka fungerande reservoarpennor. De hade en 14 karats guldspets med en h�rd iridium-kula l�ngst fram och kroppen tillverkades av h�rdgummi, ebonit. Det fanns fortfarande en hel del problem med pennorna men under 1900-talets f�rsta �rtionden, reservoarpennans gyllene �r, utvecklades de till v�l fungerande skrivinstrument.
Teknikutvecklingen och designen drevs fram�t i f�rsta hand av konkurrensen mellan de fyra stora amerikanska pennfabrikaten, Parker, Sheaffer, Waterman och Wahl-Eversharp.
N�r det g�ller Europa kan man s�ga att de engelskproducerade pennorna liknar de amerikanska mer �n franska och tyska g�r. Flera amerikanska pennfabrikanter startade tillverkning i England varav t.ex. Swan Mabie Todd s� sm�ningom flyttade hela sin produktion till England. Waterman och Parker producerade tidigt pennor f�r europa-marknaden i Frankrike. I Italien b�rjade man ocks� att producera pennor, ofta med en egen design. Under 20-talet gjordes v�ldigt p�kostade safety-pennor av bland andra Aurora. Under senare �r har italienska Montegrappa gjort sig k�nda f�r sin design.

Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�
 

Lucky Curve

 

Ett problem med de tidiga reservoarpennorna var den bl�ckplump som uppstod n�r man b�rjade skriva med pennan. Det h�r berodde p� det bl�ck som samlades under spetsen n�r pennan inte anv�ndes.
1894 uppfann George S. Parker ett system som till�t att bl�cket vid f�rvaringen kunde rinna tillbaka in i bl�ckbeh�llaren. Det h�r systemet fick namnet "Lucky Curve" och anv�ndes av Parker �nda in p� 20-talet.


PARKER "LUCKY CURVE" 20� USA ca 1915
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
Richard Binder, Feeds: Whatever Happend to the Lucky Curve...�
EXTERN L�NK...�
 

Ebonit

 

Pennor i h�rdgummi kan beskrivas som kantiga pennor i svart, r�tt eller en blandning av svart och r�tt. Till att b�rja med var pennorna l�nga, slanka och utan clips. Vissa hade en l�ng avsmalnande huv som gjorde att dom s�g ut ungef�r som stiftpennor.
Under b�rjan p� 1900-talet s�g n�stan alla pennor likadana ut, med flata eller svagt rundade �ndar. F�r att f� lite mer liv i designen kunde man f�rse den med ett v�gliknande m�nster, chasing, p� engelska.
H�rdgummi kan med tiden �ndra f�rg fr�n svart till olika nyanser av brunt och gr�nt. Det h�r beror p� en oxidation av gummit.


WAHL-EVERSHARP TEMPOINT 74 USA 1918-1922
Se �ven:
Artikel: Ebonit...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�
 

Clips och ring

 

Fram till slutet p� 1910-talet var pennorna s�llan f�rsedda med fasta clips, men det fanns l�sa eftermarknadsclips att s�tta p�. En typ av pennor hade en ring i toppen p� huven. Det var oftast en mindre penna som var avsedd att h�ngas i ett halsband av damerna eller i en klockkedja av herrarna.


WATERMAN'S IDEAL SAFETY PEN 12VS, med en l�s sterling Ideal-clips, USA ca 1910

THE MOORE PEN CO LEVER FILLER USA 1930-talet
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
David Nishimura: Waterman Safeties...�
EXTERN L�NK...�
 

Filligree

 

H�rdgummit var ett n�got �mt�ligt material och f�r att f�rst�rka det eller f�r att g�ra pennorna exklusivare kunde man f�rse dem med ett helt eller genombrutet �verdrag av silver eller guld.


WATERMAN'S IDEAL #452 STERLING FILLIGREE USA ca 1920
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�
 

Juvelerararbeten

 

Fram till 30-talet tillverkade m�nga juvelerare pennor, eller r�ttare sagt �verdrag till pennorna. Man k�pte halvfabrikat av k�nda m�rken och f�rs�g dem med ett �verdrag i silver eller guld.


WATERMAN'S IDEAL eyedropper med �verdrag i guld 585 1920-tal
Se �ven:
Artikel: Pilot Capless och Elite...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�
 

Duofold

 

1921 kom Parker ut med en penna i r�d ebonit. Det h�r var den f�rsta pennan som tillverkades i en kraftig r�d nyans och blev en omedelbar succ�, trots att den var dubbelt s� dyr, $7, som andra pennor p� den tiden. Big Red, som den kom att kallas, gjorde att Parker blev USA:s st�rsta pennfabrikant.


PARKER DUOFOLD Senior streamlined, "BIG RED" USA 1929
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
David Nishimura: Parker Duofolds...�
EXTERN L�NK...�
 

Celluloid

 

Vid mitten av 20-talet blev det m�jligt att anv�nda celluloid till pennor. I b�rjan var det v�ldigt sv�rt att tillverka pennor av bra kvalit�. Sheaffer var tidigt ute att anv�nda det nya materialet och i slutet av �rtiondet hade de flesta stora fabrikanter bra pennor i celluloid. Det h�r materialet �ppnade helt nya m�jligheter b�de n�r det g�llde f�rg och form. Ett av de finaste exemplen p� den h�r typen av pennor �r Parkers Vacumatic med sin genomskinliga pennkropp. Vacumatic kom i ett otal m�nster och f�rger varav de med ett ringformat m�nster runt kropp och huv �r mest k�nda


PARKER VACUMATIC USA 1936, �verst en OVERSIZE och under den en SENIOR
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
David Nishimura: Parker Vacumatics...�
EXTERN L�NK...�
 

Depressionen

 

P� 1930-talet kom depressionen i USA och de dyra kvalitetspennorna s�lde s�mre och s�mre. Under den h�r perioden slogs m�nga, f�r att inte s�ga de flesta av USA:s sm� pennfabrikanter ut. Kvar blev de stora f�retagen som hade resurser att st�lla om produktionen till billigare pennmodeller som svarade f�r volymf�rs�ljningen, samtidigt som man kunde utveckla och producera sina toppmodeller.

Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�
 

Balance

 

Sheaffer revolutionerade penndesignen n�r man 1930 introducerade en str�mlinjeformad penna som kallades f�r Balance. Pennan marknadsf�rdes med argumentet att den gav en mer balanserad, avslappnad och d�rmed ergonomisk skrivst�llning. De f�rsta pennorna var ganska spetsiga och designen blev s� sm�ningom mer avrundad. Flera typer av fyllningssystem har anv�nts, fr�n lever filler, plunger filler till touch down och snorkel. Designen fanns kvar �nda in p� 50-talet.


W. A. SHEAFFER PEN CO. BALANCE JUNIOR 275 ca 1935
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
David Nishimura: Sheaffer Balance...�
Richard Binder, Design Features: The Clips of Sheaffer's Balance...�
 

Art deco

 

Under 30-talet blev det popul�rt med Art Deco och det visade sig p� banden runt huven. Fram till nu hade banden varit sl�ta men nu fick de ofta ett art deco-inspirerat m�nster. Ett k�nt exempel �r Parker Vacumatic d�r vissa modeller hade ett grekiskt-inspirerat m�nster p� bandet. Ett annat, kanske mest typiska exemplet, �r pennor fr�n Wahl-Eversharp.


WAHL Doric USA ca 1937
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�
 

Skyline

 

Det �r s�llan som designern bakom en penna �r k�nd, de flesta pennorna har designats p� tillverkarnas designavdelningar. Ett k�nt undantag �r Wahl-Eversharps Skyline. Den designades av Henry Dreyfuss, en k�nd amerikansk designer av ett otal vardagsf�rem�l.
Pennorna tillverkades under 40-talet i 3-4 olika typer och ett stort antal material och f�rgkombinationer. I b�rjan hade man stora problem med krympning i plasten, s� man f�r se upp med l�sa toppar till huven. Tekniskt �r pennan inget speciell, visserligen betonades i reklamen att den inte l�ckte om man tog med den p� en resa med flygplan, men det var �nd� samma teknik som de gamla lever-fillers, och de hade ju funnits ett tag nu.


EVERSHARP SKYLINE Standard size USA 1940-tal
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
David Nishimura: Eversharp Skyline...�
Richard Binder, Profile: The Eversharp Skyline...�
 

51

 

Samtidigt med Skyline kom en annan penna som verkligen innebar ett tekniskt nyt�nkande. Den representerar h�jdpunkten p� reservoarpennans utveckling, men ocks� b�rjan till slutet.
I pennsamlarkretsar st�r 51 f�r Parker 51, alla tiders mest stors�ljande penna. Den var f�rdigutvecklad 1939, allts� 51 �r efter att f�retaget hade bildats, men kom inte ut p� marknaden f�rr�n 1941.
Ett problem med reservoarpennor �r torktiden f�r bl�cket, man f�r alltid kompromissa mellan att bl�cket torkar fort p� pappret eller att det torkar i pennan. Parker tog fram ett mer snabbtorkande bl�ck och beh�vde f�r det en penna som var s� konstruerad att bl�cket inte torkade i spetsen. L�sningen blev 51:an d�r spetsen �r n�stan helt innesluten, det �r bara sj�lva tippen som sticker ut. Den h�r l�sningen gjorde att bl�cket inte torkade lika l�tt i spetsen som det skulle ha gjort om den varit �ppen.
De tidigaste pennorna hade samma fyllningssystem som Vacumatic, men senare (1947) ersattes detta system av Aerometric, ett system som bestod av en gummibl�sa i ett nyutvecklat material. Nu blev gummibl�san inte lika k�nslig f�r uttorkning som de gamla gummisorterna och f�r det mesta s� �r de intakta �n idag. Man skruvar is�r kropp och sektion p� dessa pennor f�r att komma �t gummibl�san.
Parker 51 kom att tillverkas �nda in till mitten p� 70-talet och blev s� popul�r att n�stan alla andra fabrikat har tillverkat liknande pennor.


PARKER 51 USA 1950-tal
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
The Parker "51" Website...�
David Nishimura: Parker 51...�
Richard Binder, Profile: The Parker "51"...�
Richard Binder, Design Features: Hooded Nibs...�
 

Efter Parker 51

 

Nu utvecklades reservoarpennan inte s� mycket mer, varken tekniskt eller designm�ssigt. Succ�n med Parker 51:an gjorde att alla fabrikanter b�rjade g�ra pennor med t�ckta spetsar och metallhuvar. P� 50-talet kom ju baron Bic med sina kulspetspennor som innebar ett dr�pslag f�r reservoarpennan. Reservoarpennan blev n�stan utr�knad, men reste sig p� 9 och har nog upplevt en ren�ssans p� senare �r.
Kampen mellan reservoarpennorna och kulspetspennorna kom att pr�gla reservoarpennans design och teknikutveckling fr�mst under 50-talet. F�r att kunna konkurrera med kulspetspennan kom Sheaffer 1952 med sin SNORKEL. Den tillverkades i en mer slimmad design och med ett fyllningssystem som skulle g�ra att det blev mindre kladdigt att fylla den. B�da �tg�rderna var ett s�tt att f�rs�ka konkurrera med kulspetspennan.

SHEAFFER SOVEREIGN SNORKEL USA 1950-tal

De flesta pennor som g�rs idag �r anpassade f�r patron, s� tekniskt h�nder det inte speciellt mycket numer.
Designm�ssigt kan man efter 50-talet inte se n�gra tydliga trender, det �r inte s� m�nga fabrikanter av kvalitetspennor kvar och marknaden �r inte heller s� stor. Man g�r g�rna repliker p� sina gamla stors�ljare och lanserar nya Limited Edition-serier f�r samlar- och g�vo-marknaden.
En penna som jag absolut m�ste n�mna i det h�r sammanhanget �r Parker 75 som kom 1964 och tillverkades i �ver 10 milijoner exemplar under de 30 �r den producerades. Den tillverkades i silver och fick ett h�gt pris f�r att attrahera kunder som s�kte lite lyxigare produkter, och f�r att �ka Parkers marginaler p� f�rs�ljningen.
Den var �ven en av de f�rsta pennor som kom ut i en Limited Edition-serie. 1965 lanserades "Spanish treasure fleet" som tillverkades av silvermynt fr�n ett spanskt fartyg som sj�nk utanf�r Florida 1715. Silvermynten fanns p� ett av de fartyg som ingick i den armada som varje �r fraktade indrivna skatter fr�n kolonierna till Spanien.

PARKER 75 Frankrike 1985

Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
Parker75.com...�
David Nishimura: Parker 75...�
David Nishimura: Sheaffer Touchdown and Snorkel...�

Reservoarpennan Fyllningssystem � Design � Pennsamlande

Linje

Copyright � 2004 - 2016, Olle Hjort (www.hjort.it)