ReservoarpennanFyllningssystemDesign � Pennsamlande

Linje
Att samla reservoarpennor
 
Jag skulle vilja skilja p� tv� typer av samlande, dels att samla p� limited edition-pennor och dels samlandet av �ldre pennor. Limited edition pennor t�nkte jag inte ber�ra h�r, det �r ju fr�mst ett samlande p� nya, oanv�nda pennor, ofta inte ens uppackade.

Det finns ett otal infallsvinklar till samlandet och n�r det g�ller reservoarpennan s� �r det en alldeles utm�rkt produkt att samla p�. Den har producerats under en relativt begr�nsad tidsperiod och av ett �versk�dligt antal fabrikanter. Det �r en kvalitetsprodukt som har tillverkats i ett antal material och f�rgkombinationer. Att det �r en kvalitetsprodukt g�r ocks� att m�nga pennor har bevarats i anv�ndbart, och ibland �ven i originalskick. Att pennor med tillbeh�r speglar den tidsperiod de blev tillverkade under g�r dem ju inte mindre intressanta.

Vad tittar d� en samlare efter p� en penna?

  • Kvalite: Det f�rsta man tittar efter �r om det �r en kvalitetspenna. Clipsen ska ha ett gediget utf�rande med rej�l sp�nst. Materialet i pennan f�r inte k�nnas f�r plastigt. Huven ska g� l�tt att �ppna och st�nga. Spetsen ska oftast vara i 14kt och helst vara av samma fabrikat som pennan.

  • Funktion: En penna beh�ver inte fungera f�r att vara intressant p� samlarmarknaden. Fyllningssystemet, �ven p� en kvalitetspenna, upph�r att fungera om den inte sk�ts om och blir liggande oanv�nd en tid. Gummibl�sor och packningar torkar men g�r f�r det mesta att reparera. Det v�sentligaste �r att alla delar �r original, �ven om pennan inte fungerar.

  • Fabrikat: Intressantast �r givetvis de stora fabrikaten men �ven kvalitetspennor fr�n mindre m�rken kan vara h�gt v�rderade p� marknaden. D� g�ller det att dom utm�rker sig p� n�got s�tt, det kan vara genom exceptionellt h�g kvalitet eller design. Det kan �ven g�lla tekniska innovationer.

  • Utf�rande: Det �r inte s�kert att en fr�n b�rjan exklusivare penna v�rderas h�gre �n en enklare modell. Den enklare modellen kan finnas i fler och intressantare utf�randen och f�rgkombinationer, vilket g�r att den v�rderas h�gre som ett samlarobjekt.

  • Storleken: V�rdet �kar med storleken. Stora pennor med stora spetsar brukar betinga de h�gsta priserna.

  • Produktion: Antalet producerade pennor p�verkar �ven v�rdet. En penna som tillverkats i sm� serier under en kort tid �r givetvis sv�rare att komma �ver �n en penna som tillverkats i st�rre serier under l�ng tid.

  • Ursprung: Om man generaliserar lite kan man s�ga att pennor av europeiska, kontinentala, kvalitetsm�rken �r h�gre v�rderade �n amerikanska och engelska pennor.


PELIKAN 100N TYSKLAND, underst en efterkrigspenna i plast och �verst en h�rdgummipenna fr�n 1938
PELIKAN 100N, 1938
Se �ven:
INTERN L�NK...� INTERN L�NK...�
Externa l�nkar:
EXTERN L�NK...� EXTERN L�NK...�

ReservoarpennanFyllningssystemDesign � Pennsamlande

Linje

Copyright � 2004 - 2016, Olle Hjort (www.hjort.it)